Porady telefoniczne 73-375-21-93

powrót

Szanowni Państwo,


Test psychologiczny to zbiór zadań lub pytań, które mają wywoływać określone rodzaje zachowań. Testy mogą dotyczyć różnych dziedzin naszego życia oraz branż w których pracujemy. Mają znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Na przykład kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak działamy (w stresie), jak pracujemy, jaki jest poziom naszej efektywności, jakie mamy braki na wybranym stanowisku pracy. Testy pozwalają określić także nasze predyspozycje zawodowe, społeczne i genetyczne. Test psychologiczny powinien spełniać kryteria dobroci tj. być:


  • obiektywny (Test jest obiektywny, jeżeli dwie różne osoby opracowujące jego wyniki dochodzą do tego samego rezultatu. Aby było to możliwe, test musi posiadać jasno określony klucz oceniania odpowiedzi, zmniejszający do minimum wpływ subiektywnych interpretacji. Obiektywność zapewnia także anonimowość tzn. oceniający nie zna osoby testowanej).
  • wystandaryzowany (Aby wyniki testowe można było ze sobą porównywać, dany test powinien być zawsze przeprowadzany w identycznych warunkach)
  • rzetelny (Rzetelność oznacza zgodność wyników otrzymanych przez te same osoby, które zostały przebadane kilka razy tym samym testem)
  • trafny (Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć. Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele)
  • znormalizowany norma opisuje poziom typowego wykonania testu przez osoby należące do określonej grupy)
  • zaadaptowany kulturowo (gdy przenoszony z innej kultury)

Każdy z testów psychologicznych może być płatny lub bezpłatny- informacja o tym powinna być podana przed wypełnieniem testu. Każdy z testów powinien mieć autora. Test może być przeprowadzany i oceniany jedynie przez osobę do tego uprawnioną, czyli taką, która posiada wykształcenie psychologiczne. Jeśli więc ktoś chce przeprowadzić testy psychologiczne w rekrutacji do pracy, mamy pełne prawo odmówić, a także dopytać, czy analiza testu będzie prowadzona przez psychologa.

Nasze testy spełniają wszystkie powyższe kryteria.

Co tydzień dodajemy nowe testy, dotyczące różnych dziedzin naszego życia. Zapraszamy zatem do badania obszarów swojej niewiedzy. Sprawdzania kim jestem i jak działam. Wytyczania indywidualnych ścieżek kariery i rozwoju.

Prosimy o wybranie z menu bocznego interesującego Państwa testu

Dla poszukujący pracy >
Dla pracodawców >
Dla innych agencji pracy >
Dla firmy szkoleniowej >
Dla pracowników PSZ >
Pozostałe >
© 2013 EPUP. All rights reserved.
Projekt i realizacja : muso.pl