Porady telefoniczne 73-375-21-93

powrót

Szkolenia dla pracowników Urzędów 

Znajdą tu Państwo różne szkolenia zawodowe, które pozwalają zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje. 

Po zakończeniu szkoleń wystawiamy zaświadczenia (certyfikaty) zgodne z wzorem & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 186).

Jako Instytucja Szkoleniowa posiadamy wpis do RiS  WUP POZNAŃ a także certyfikat wydany przez Marszałka Województwa  Wielkopolskiego . Nasze zaświadczenia  honorowane są we wszystkich  krajach Unii Europejskiej .  . 

Ceny brutto za wybrane szkolenia z naszej oferty obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie przez czas trwania szkolenia w dobrym Hotelu (pozostałe firmy realizują szkolenia w Hotelach o niskim, kolonijnym standardzie), wynagrodzenie trenera, wynajem sali wykładowej ze sprzętem, profesjonalne materiały szkoleniowe dla uczestników i inne pomoce dydaktyczne, serwisy kawowe , dodatkowe usługi a także indywidualne konsultacje z trenerem po zajęciach do 6 miesięcy. Mozliwe jest zamówienie dodatkowego noclegu przed szkoleniem.  

EPUP może dokonać w pierwszym dniu szkolenia gotówkowego zwrotu kosztów dojazdu uczestników na szkolenia na podstawie karty zgłoszeniowej na której powiększono standardową wartość (netto) szkolenia o koszty dojazdu n/z szkolenia, dodatkowe usługi, bezpłatne noclegi dla uczestników przed szkoleniem. Całkowita należność za szkolenie (brutto) - w jednej kwocie,  ujęta jest na fakturze. W przypadku rezygnacji z bezpłatnego noclegu przed szkoleniem cenę (brutto) możemy pomniejszyć o wartość noclegu  lub  rozliczyć w formie zajęć/usług/zabiegów fakultatywnych. Zmiany prosimy zgłaszać i uzganiać z nami przed szkoleniem .

Podpisane umowy na udział w szkoleniu - jesli są wymagane, w II egzemplarzach prosimy o przekazywanie uczestnikom udającym się na szkolenie – po podpisaniu przez EPUP, jeden oryginał wraz z potwierdzeniem odbioru gotówki przez uczestnika szkolenia zostanie załączony do dokumentacji, po szkoleniu przekazanej do Urzędu.

Do dokumentacji przesłanej do Urzędu po szkoleniu wraz z fakturą i certyfikatami może być przekazywana także oferta szkoleniowa zawierająca sumaryczną należność za szkolenie w jednej kwocie.

Wzór umowy dot. zwrotu kosztów za przejazd a także oświadczenia osoby skierowanej na szkolnie wraz z drukiem potwierdzenia odbioru kwoty zwrotu kosztów dojazdu w gotówce w pierwszym dniu szkolenia  jest także do pobrania z naszej strony internetowej.

W naszej ofercie proponujemy standardowo szkolenia  3 dniowe / 24h zajęć, 4 dniowe 32h i 5 dniowe 40h zajęć 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.
Jesteśmy otwarci na negocjacje, wszelkie sugestie i rzetelną współpracę :) 

Aktualne szkolenia:  

TEMAT

PRZYKŁADOWE MIEJSCA REALIZACJI SZKOLEŃ  
TERMIN  I  CENA

„ZZL- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Szkolenie warsztatowe dla pracowników
administracji PUP


ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, to wiedza  i zbiór  wymaganych umiejętności, które pozwalają na prowadzenie zaplanowanych działań dotyczących czynnika ludzkiego.
Na ZZL składa się nie tylko wiedza dotycząca złożonego procesu rekrutacji, najnowszych metod i sprawdzonych na rynkach komercyjnych rozwiązań. ZZL, to też  proces rozwoju pracowników.. 

Kazimierz Dolny 

Cena 1800, PLN 
(Możliwy nocleg przed szkoleniem) 

Nowoczesne narzędzia internetowe i technologie mobilne w pracy pracownika Urzędu Pracy. 

Skuteczna aktywizacja zawodowa - zbiór innowacyjnych metod i narzędzi (bezpłatna licencja). 

Dla kazdego doradcy i pośrednika  bezpłątne strony internetowe dla klientów Urzędu Pracy, 
Warsztaty zawodowe polecane pośrednikom i doradcom 

Kraków , Zakopane

Cena 1799, 00 PLN 

(Możliwy nocleg przed szkoleniem)

PROFESJONALNY POŚREDNIK PRACY
- DORADCA KLIENTA PUP 2018

Szkolenie obejmuje szeroki zakres wiedzy dotyczącej współpracy z klientami Urzędu Pracy. Realizacja programu zaproponowana została w formie warsztatów połączonych z mini wykładami.

Cena standardowa
1870 PLN
(możliwy nocleg przed szkoleniem)

NOWE SZKOLENIE: 

Szkolenie warsztatowe dla Doradcy Klienta Indywidualnego i Instytucjonalnego:

"Pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów jako ekspert na lokalnym rynku pracy w 2017r. "

Warszawa Radisson Blue, Poznań Hotel Stare Miasto, Karpacz Hotel Sandra Wrocław Piast , Szklarska Poręba LAS,  KRAKÓW  Królewski,  Szczawnica JAN, Zakopane Nosalowy Dwór

Cena standardowa
1980 PLN

NOWE SZKOLENIE:  

DORADCA KLIENTA 2017 – COACHING SKILLS TRAINING

Pełen zakres zadań i narzędzi do uzupełniania kompetencji pracownika zgodnie z wytycznymi MRPiPS. Poradnictwo indywidualne, pośrednictwo, właściwy dobór form pomocy, nowe plany działania (IPD), skuteczna realizacja, efektywna aktywizacja.  7 LEVEL COACHING THEORY  – idea, poziomy, cele . ADHD COACHING – aktywizacja mózgu. Business & executive coaching - zarządzanie wydajnością ; inne

Warszawa Radisson Blue, Poznań Hotel Stare Miasto, Karpacz Hotel Sandra SPA,  Wrocław Piast , Szklarska Poręba LAS,  KRAKÓW  Królewski,  Szczawnica JAN, Zakopane Nosalowy Dwór

Cena standardowa
1980 PLN

1180 PLN

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 


ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta trudnego oraz osób niepełnosprawnych.

(Uświadomienie roli dobrej obsługi klienta dla sukcesu i poprawy wizerunku Urzędu Pracy, uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii obsługi klienta, także ‘klienta trudnego, poznanie zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej, mechanizmów wpływających na budowanie kontaktów z klientem, rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji z klientem i współpracownikiem, wzmocnienie orientacji na klienta. 

SZKOLENIE NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ PRACOWNIKÓW ORAZ KIEROWNIKÓW URZĘDÓW PRACY/ OPS  - POLECAMY : ) 

Warszawa Radisson Blue, Kołobrzeg Hotel Bałtyk, Świnoujście Hotel Gold, Poznań Hotel Stare Miasto, Karpacz Hotel Sandra 
Wrocław IBIS, Szklarska Poręba LAS, KRAKÓW Królewski, Szczawnica JAN, Zakopane Nosalowy Dwór

Cena standardowa
1880 PLN

Poradnictwo zawodowe dla pośredników pracy pełniących rolę doradcy klienta – porada i informacja indywidualna i jej ewidencja w Syriusz Std.; uzasadnienie potrzeby doradztwa, diagnoza pogłębiona klienta, metody, innowacyjne narzędzia i techniki pracy

Cena 1680,00 PLM 

(Możliwy nocleg przed szkoleniem)

POPRAWA PROCESU KOMUNIKACJI Z KLIENTEM URZEDU

(..eliminowanie problemów z jakimi każdego dnia mierzy się klient Urzędu Pracy (..) znajomość zasad rządzących się reklamą, marketingiem i promocją, empatia oraz wiedza na temat mechanizmów rządzących stresem (..) Ważnym celem szkolenia jest  opanowanie umiejętności właściwej oceny osobowości klienta – określenia jego potrzeb, na podstawie analizy cech zewnętrznych (ubiór, biżuteria, fryzura, zachowanie) oraz znajomość i ocena kręgów kulturowych (..)poznanie szerszych możliwości zastosowania narzędzia SASO (supersonicznej analizy systemów osobowości) i elementów nieinwazyjnej analizy osobowości w Urzędach Pracy - przy rekrutacjach na szkolenia oraz innych działaniach pracowników związanych z realizacją zadań służbowych; więcej)

 jw. 

Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające

jw.

PROMOCJA I MARKETING USŁUG URZĘDU PRACY

Szkolenie zawiera najnowszą wiedzę z zakresu promowania i marketingu usług Urzędu Pracy na bazie doświadczenia Urzędów a także najlepszych komercyjnych firm , jak GPD (Lidl), Alchemiq  (Orange:Mózg i Rozum), Platige Image (Dawid Podsiadło. XTB), Advertiva (Audi, Porsche).

Cena zależna od ilości osób na szkoleniu, oczekiwanych materiałów (papierowe, elektroniczne) a takze rodzaju certyfikatu.

 Cena wyjściowa 1400PLN 

Program PAI skutecznym narzędziem aktywizacji długotrwale bezrobotnych

jw. 

Pogłębiona diagnoza klientów w Urzędach Pracy. Indywidualizacja bezrobotnego w zakresie propozycji aktywnych form zatrudnienia

jw. 

Efektywna  komunikacja w zespole (komunikaty otwarte i zwrotne)

jw. 

Równość szans kobiet i mężczyzn  na rynku pracy oraz w  projekach unijnych

jw. 

Współpraca Urzędów Pracy z agencjami zatrudnienia. Rola i zadania agencji pracy

Świnoujście Hotel Gold
Poznań Hotel Stare MiastoCena 1970

Nowa klasyfikacja zawodów i  specjalności

Warszawa Radisson Blue, Kołobrzeg Hotel Bałtyk, Świnoujście Hotel Gold, Poznań Hotel Stare Miasto, Karpacz Hotel Sandra 
Wrocław IBIS, Szklarska Poręba LAS, KRAKÓW Królewski, Szczawnica JAN, Zakopane Nosalowy DwórCena 1680

Oceny okresowe  - zasady, zastosowanie – warsztaty praktyczne

jw.

Promocja i Marketing usług rynku pracy

jw.

Bilans Kompetencji jako narzędzie oceny potencjału osoby bezrobotnej

jw.

Komunikacja interpersonalna

jw.

Indywidualny Plan Działania jako bilans kompetencji

jw.

Indywidualne systemy motywacji

jw.

INNE DOSTĘPNE SZKOLENIA : 

TEMAT 

MIEJSCE PROWADZENIA 

Pracodawca jako klient  instytucjonalny – nowy wymiar współpracy

Warszawa

Innowacyjne metody promocji usług i instrumentów rynku pracy

w obliczu nowych standardów usług rynku pracy

Kraków

Warsztaty sporządzania zakresów czynności, opisów stanowisk i udzielania upoważnień w urzędzie pracy, oceny kluczowych pracowników w CAZ oraz planowania i organizacji szkoleń dla pracowników PUP zgodnie z zasadami zamówień publicznych

Rzeszów

Public Relations

Zakopane

Współpraca PUP z OPS

Warszawa

Współpraca z klientami Urzędu - Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z wykorzystaniem TQM 2016

Warszawa

Doradca klienta indywidualnego – nowa rola, nowe zadania w pracy z klientem

Katowice

ABC profesjonalnego warsztatu pracy doradcy klienta indywidualnego

Rzeszów

Psychologiczne aspekty pracy doradcy klienta indywidualnego

Kraków

Pośrednik pracy a może trener zatrudnienia wspieranego

Lublin

Wykorzystanie modelu profilowania w procesie aktywizacji zawodowej klientów CAZ, wypracowanie kwestionariusza bezrobotnego – warsztaty dobrych praktyk

Nałęczów

Poradnictwo grupowe – wybrane metody i narzędzia – praktyczne zastosowanie

Kraków

Indywidualna rozmowa doradcza – teoria i praktyka – rozwijanie i doskonalenie umiejętności doradczych

Zakopane

Planowanie i organizacja usług poradnictwa dla klienta indywidualnego

Zakopane

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

Poznań

Interaktywne formy prowadzenia zajęć i prezentacji

Poznań

Pobudzenie przedsiębiorczości wyzwaniem dla doradcy klienta indywidualnego

Kraków

Techniki perswazji i wywierania wpływu

Kraków

Zajęcia aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych

Zakopane

Praca z grupą wybrane narzędzia i metody – praktyczne zastosowanie

Zakopane

Trening umiejętności niezbędnych w codziennej pracy z klientem

Warszawa

IPD retrospektywne

Warszawa

Współpraca z klientem wymagającym wsparcia / problem klientów z grup defaworyzowanych/

Zakopane

GEMO – Genetyczna Analiza Predyspozycji Zawodowych i Umiejętności Przedsiębiorczych

Zakopane

Coaching jako narzędzie pracy profesjonalisty rynku pracy

Zakopane

SASO – Supersoniczna Analiza Systemów Osobowości

Poznań

Bilans Kompetencji jako narzędzie oceny potencjału osoby bezrobotnej

Poznań

Praca z klientem podczas indywidualnej porady zawodowej przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi

Poznań

Trudni klienci, trudni współpracownicy – jak sobie z nimi radzić

Kraków

Strategie rozwiązywania problemów, postępowanie w sytuacjach trudnych

Wrocław

Doradztwo  przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych

Warszawa

ABC profesjonalnego warsztatu pracy doradcy klienta indywidualnego

Warszawa

GEMO – Genetyczna Analiza Predyspozycji Zawodowych i Umiejętności Przedsiębiorczych

Kraków

Zasady realizacji IPD zgodnie z profilem pomocy

Kraków

Nowe metody pracy z osobą bezrobotną – indywidualny dobór wsparcia z uwzględnieniem profilu bezrobotnego

Zakopane

Realizacja i monitoring Indywidualnego Planu Działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy

Zakopane

Nowe instrumenty dla klientów poniżej 30. r. życia, 50 + i osób powracających na rynek pracy

Zakopane

Kurs Inspiracji

Poznań

Poradnictwo – jak aktywizować osoby bezrobotne. Indywidualny Plan Działania – Osobiste portfolio kariery

Wrocław

Doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku

Kraków

Doradca klienta – ekspert

Rzeszów

Zostań Master Coachem

Warszawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, budowanie kreatywnego zespołu i zarządzanie czasem

Katowice

Coaching jako narzędzie pracy profesjonalisty rynku pracy

Katowice

Pracodawca jako klient  instytucjonalny – nowy wymiar współpracy

Lublin

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i budowanie z nimi długotrwałych relacji

Lublin

Bariery i trudności w skutecznej współpracy z pracodawcami

Lublin

Skuteczne metody pozyskiwania i realizacji ofert pracy – współpraca

z pracodawcami

Nałęczów

Współpraca doradcy klienta z pracodawcami osób niepełnosprawnych

Nałęczów

CRO – Centrum Rozwoju Osobistego

Nałęczów

Przygotowanie nowych doradców klienta indywidualnego 

Kraków

Przygotowanie nowych doradców klienta instytucjonalnego 

Kraków

Trener zatrudnienia wspieranego

Poznań

Metody i narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych

Poznań

Segmentacja klientów PUP poprzez Macierz CMP jako klucz skutecznej realizacji IPD zgodnie ze znowelizowaną  ustawą i standardami – warsztaty

Kraków

Warsztat pracy z trudnym klientem

Kraków

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie (aspekty budujące pozytywny obraz Urzędu)

Kraków

Profesjonalna organizacja pracy sekretariatu – etyka urzędu

Wrocław

Oceny okresowe  - zasady, zastosowanie – warsztaty praktyczne

Wrocław

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w urzędzie

Warszawa

Zarządzanie zmianą w Urzędzie Pracy

Warszawa

Pośrednik pracy 2016 jako doradca klienta – nowe kompetencje

Zakopane

Doradca zawodowy 2016 jako doradca klienta - nowe kompetencje

Zakopane

Kraków 

03 - 06 sierpeiń 
Cena 2360, 00 PLN 

(Możliwy nocleg przed szkoleniem)

Dla poszukujący pracy >
Dla pracodawców >
Dla innych agencji pracy >
Dla firmy szkoleniowej >
Dla pracowników PSZ >
Pozostałe >
© 2013 EPUP. All rights reserved.
Projekt i realizacja : muso.pl