Porady telefoniczne 73-375-21-93

powrót

Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie zawodowym


Wśród praktyków występuje zjawisko ograniczania się w doborze narzędzi diagnozy do pewnego minimum, dalece nie wyczerpującego dostępnych możliwości.

Najczęściej nie jest to działanie zamierzone, wynikające np. z konsekwentnego przywiązania do jednej szkoły teoretycznej, a raczej negatywny efekt rutyny oraz niepełna wiedza o tym, co i w jakim przypadku warto wykorzystać.

Skłania to do podjęcia próby sporządzenia informacji o narzędziach diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, które mogą być użyteczne w pracy psychologa i pedagoga.
Znaczenia testów w procesie diagnozy psychologicznej, a tym bardziej pedagogicznej, nie należy jednak przeceniać; warto pamiętać, że chociaż stanowią one istotny punkt odniesienia w weryfikacji hipotez diagnostycznych, są jedynie narzędziami wspierającymi diagnostę w złożonym procesie rozpoznawania problemów pacjenta, nie powinny zastępować jego myślenia.


ZAPLANUJ ŚCIEŻKĘ KARIERY SWOJEMU KLIENTOWI !

OKREŚL CECHY CHARAKTERU SWOJEGO KLIENTA, KTÓRE DETERMINUJĄ
JEGO ROZWÓJ ZAWODOWY:


Czy Twój klient jest zmotywowany?

asd

Czy Twój klient jest przedsiębiorczy?

asd

Czy Twój klient umie powiedzieć nie ?

asd

Czy Twój klient umie radzić sobie ze stresem ?

asd

Czy Twój klient jest kreatywny ?

asd

Czy Twój klient wie jak szukać pracy?

asd

Czy Twój klient wie jaką szkołę wybrać ?

asd
 
Dla poszukujący pracy >
Dla pracodawców >
Dla innych agencji pracy >
Dla firmy szkoleniowej >
Dla pracowników PSZ >
Pozostałe >
© 2013 EPUP. All rights reserved.
Projekt i realizacja : muso.pl